Design og arkitektur Norge inviterer til å søke DOGA-merket for design og arkitektur.

DOGA merket for design og arkitektur (tidligere merket for god design) er en utmerkelse som hedrer god bruk av design og arkitektur.

DOGA-merket løfter frem samarbeidet mellom oppdragsgivere (næringsliv, offentlig sektor) og fagutøvere (arkitekter), designere). Juryen ser etter prosjekter som viser hvordan design- og/eller arkitekturkompetanse har blitt tatt i bruk for å skape de gode løsningene.

Søknadsskjema finner dere på doga.no, fristen for søknad er 5.september 2017. Det koster kr 1.000 for å søke. Prisutdelingen finner sted på DOGA, onsdag 15.november.

28.4.2017, Enhet næring