Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken.
Trygg Trafikk ber huseierne klippe hekkene i god tid før skolestart.

Høye busker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss kan gjøre det svært uoversiktlig for bilister, syklister og gående.
Trafikantene mister ikke bare sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langs veien slukes av grønne buskvekster.

Lovpålagt rydding
Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine, av hensyn til egen og andres sikkerhet.
– Vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle til skolen. Da må det legges til rette for at det kan skje på en sikker måte.
Barna må være synlige langs veiene, sier distriktsleder Elsa Klemetsen i Trygg Trafikk Troms.
Selv om sommeren ikke har vært den aller beste her i nord, vokser både busker, hekk og kratt og kan være til hinder for barn på skolevei.  

Sikten for de som sitter bak rattet i en bil blir også redusert.
Mange huseiere er nok ikke klar over det ansvaret de har for å fjerne skog, busker og kratt som hindrer sikt og framkommelighet ved deres eiendom.

Klemetsen henstiller derfor både til veieier og til huseiere å rydde vei og fortau for myke trafikanter.
Som ansvarlige voksne må vi ta hensyn og skape gode og trygge forhold for barn på skolevei.

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i Vegloven.
Det er du som bor ved veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din.
Det skal være god sikt ved veikryss og ved avkjørselen.
Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut på veien. Da må de lett kunne se både små og store trafikanter.

Kun en halv meter
Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien, ifølge loven.
Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

– Det oppfattes nok som veldig lavt av mange. Jeg tror ikke alle kjenner til den bestemmelsen.
Det er i hvert fall mange hekker som blokkerer sikten, sier Klemetsen.

Se eksempelbilder under:

 

Sikthindring1_200x267.jpg     Sikthindring2_356x267.jpg     Sikthindring4_267x356.jpg     Sikthindring3_356x267.jpg