Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Småkraftpakke Bardu - høring

NVE har mottatt søknad fra flere søkere om tillatelse etter vannressursloven til å bygge fem småkraftverk i Bardu kommune. Søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for området skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, men også alle sakene samlet.

Høringsinstanser som bare blir berørt av ett eller noen av sakene bes kun uttale seg om disse.

Prosjektdokumentene kan også leses hos Bardu kommune.

Felles informasjon for alle fem prosjekter:
- Høringsbrev
- Oversiktskart
- Orientering til høringsparter
- Orientering til søkere
- Kunngjøringstekst

Kommunen er også høringspart og sender egen høringuttalelse etter behandling i kommunestyret. Dersom uttalelser skal vurderes i kommunens høringsbehandling, må disse være innkommet innen 31. desember 2015.

Linker til prosjektdokumentene:
- Salvasskardelva
- Skinskardelva
- Tverrelva
- Skoelva
- Liveltskardelva

Publisert | Oppdatert 04. januar 2016