Skytebanevarsel uke 43-44 Det vil være Artilleriskyting i uke 43 fra mandag til Torsdag. Skytingen foregår mellom 07:30 og 18:00.

Skytebanevarsel uke 41-42 Særlig støyende aktivitet vil være jagerflyving kveldstid 18.-21.okt.

Skytebanevarsel uke 39-40 Det vil være elgjakt i større deler av feltet under perioden.

Skytebanevarsel uke 37-38 Det vil være skyting med artilleri samt flyaktivitet på dagtid 13.-16.september.

Oversiktskart over Setermoen skyte og øvingsfelt

Kart over de forskjellige områdene som samsvarer med sperringene som kommer på skytevarselet. Fra og med uke 2 så vil områdene som det meldes inn sperringer på være følgende:

Hundtorp (H)

Sentralskytebane (S)

Karlstadskogen (KS)

Kobbryggdalen/B-feltet (K/B)

Liveltskaret (L)

Oversiktskart Setermoen skyte- og øvingsfelt

Oversiktskart Setermoen skyte- og øvingsfelt_400x532.jpg

Hundtorp (H)

Hundtorp_400x340.jpg

Karlstadskogen (KS)

Karlstadskogen_400x322.jpg

Kobbryggen/ B-feltet (K/B)

Kobbryggen - B-feltet_400x405.jpg

Liveltskaret (L)

Liveltskaret_400x287.jpg

Sentralskytebanene (S)

Sentralskytebanene_400x324.jpg