Bardu kommune har i samarbeid med LHL skiltet Elveparken. Det finnes 2 informasjonstavler, en i Kirkeparken og en på veggen til Barduhallen, med kart over Elveparken og litt informasjon om området (både på norsk og engelsk).  Håper mange tar seg en tur, og at enda flere blir å bruke turløypenJ

En stor takk til LHL for arbeidet de har lagt ned i skiltingen av Elveparken.