Den 1. november blir skatteoppkreverfunksjonen overført til Skatteetaten.

Etter 28. oktober må alle henvendelser rettes direkte til Skatteetaten når det gjelder restskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, tvangsmult, selskapsskatt og andre krav som inndrives av Skatteetaten. 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Skatteetaten, tlf: 800 80 000, eller besøk dem på

www.skatteetaten.no