Med følgende fremgangsmåte kan selv finne ut hva som er snøtyngden på taket: man måker seg ned til midten av snølaget på taket og tar ut en liter snø her. Denne tines så og væskemengden multipliseres med snøhøyden på taket i dm som igjen multipliseres med 100. Man får da antall kilo pr kvadratmeter.

For eksempel: en liter snø gir 5 dl vann og snøhøyden er 1 meter - dette blir 0,5 x 10 x 100 = 500 kg pr kvadratmeter.