Bygger sland_350x263
Prosjektdirektør Espen Robertsen i Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet indre Troms (t.v.) overleverer underskrevne kontrakter på Åsland borettslag til styreleder Åge Laupstad i Indre Troms Boligbyggelag.
Foto: Terje Bartholsen, Forsvarsbygg

Avtalen er underskrevet mellom Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet og Indre Troms Boligbyggelag som står ansvarlig for utbyggingen. De militære leilighetene vil bli byggetrinn to for borettslaget som straks har de åtte sivile leilighetene innflyttingsklare.

-Vanligvis bygger vi og eier selv de militære boligene som skal etableres. Et sivilt/militært borettslag er en helt ny modell for både oss og ITBBL, og vi har hatt et lærerikt og fruktbart arbeid sammen for å få dette til. Dette er et godt eksempel på sivilt/militært samarbeid, sier prosjektdirektør Espen Robertsen i Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet indre Troms.

30 boliger

De åtte leilighetene i Åsland borettslag inngår som en del av til sammen 30 boliger som Utbyggingsprosjektet har fått i oppdrag å skaffe på Setermoen. Fem andre er kjøpt brukt på det sivile markedet, og i juni starter også byggingen av til sammen 17 familieboliger, 11 av dem rekkehus og tre tomannsboliger.

Utbyggingsprosjektet betaler om lag 11 millioner kroner for de åtte borettslagsleilighetene som skal stå ferdige neste sommer. De blir plassert i forlengelsen av husrekken som snart er ferdig. Hver leilighet får fire rom og en grunnflate på ca 110 kvadratmeter.