Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Situasjonsrapport - Utsikter for vårflom 2016

Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 20. april 2016

Værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg. Med utgangspunkt i snømengdene er det ingen landsdeler som har spesielt stor sannsynlighet for større vårflom enn normalt.

I deler av Finnmark og i indre Troms er det mer snø enn normalt, her er sannsynligheten for stor vårflom noe større enn normalt. Det er forøvrig litt mer snø enn normalt i sørlige deler av Langfjella og i fjellet på Vestlandet. På Østlandet og mesteparten av Trøndelag er det mindre snø enn normalt. I lavlandet i Sør-Norge og Trøndelag er det mer eller mindre bart.

Årets snømengder sammenlignet med normalt kan si noe om sannsynligheten for stor vårflom. Men værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan vårflommen faktisk utvikler seg. Vi har sett flere eksempler de siste årene på at mye nedbør under snøsmeltingen, kan føre til skadeflom i vassdrag selv om det er lite snø. På den annen side har vi også sett eksempler på at store snømengder ikke har medført større vårflom enn normalt hvis det har kommet lite nedbør og moderat varme i smelteperioden.

På kort sikt (ca. en uke framover) ventes det kjølig vær og lite snøsmelting i store deler av landet. Fjellområdene ventes derimot å få påfyll av snø.

Vi viser til oppdatert snørapport på www.varsom.no/Snorapporter for mer informasjon om snømengder, og http://varsom.no for mer informasjon om flom, jord-, sørpe- og flomskredfare, samt snøskredfare og isforhold.

Publisert