Bardu og Salangen hagelag utfordrer alle som eier eller leier eiendom på Setermoen, kommunegartneren inkludert, til en felles dugnad for å gjøre bygdebyen til et blomstrende sentrum i Bardu kommune.

 

For å stimulere til en ekstra innsats vil Hagelaget invitere til en konkurranse. Eieren av sommerens fineste blomsterarrangementet vil få en påskjønnelse i form av hederlig omtale. Les annonse i Barduposten Uke 19-21.

 

Hagelaget tilbyr samtidig hjelp og veiledning til alle som ønsker bistand. Ta bare kontakt med Hagelagets leder, Mari-Ann M Nergaard på telefon 77 18 51 11, eller en av Hagelagets styremedlemmer.

                                                               

 

 Si du har sett det på Bardu kommunes nettside