Sentrumsplanen for Setermoen er snart ferdig til godkjenning i kommunestyret. Planen har grønne rom som et gjennomgående tema for å tilrettelegge for myke trafikanter. Detaljplanleggingen og utførelsen av disse grønne rom gir muligheter til innspill og medvirkning. Daglig leder ved Veksthuset har utfordret Hagelaget til innsats for å tilrettelegge grøntarealene rundt bygningen.Her er det en mulighet til å få direkte innflytelse på hvordan Setermoen skal se ut i framtida.

Hagelagsmøtet er åpent for alle interessert og byr på foredrag med bilder ved Viggo Ursfjord, idédugnad, gratis kaffe og kaker og loddsalg med grønne gevinster...

Prestekrager

Si du har sett det på Bardu kommunes nettside