Tagetes  Det møtte 8 av totalt 38 medlemmer, og vanlige årsmøtesaker ble raskt og effektivt avviklet under ledelse av lederen, Mari-Ann M Nergaard, som også ble gjenvalgt som leder for ett nytt år. Roy Furuhovde, som i 1969 var med og starte Hagelaget, og var sammenhengende leder i 9 år, fikk nå avløsning som kasserer. Ny kasserer ble Merete Aasvang. Synnøve Solbakken ble valgt som nytt varamedlem, ellers var de øvrige styremedlemmene villige til å fortsette, og det ble godkjent av årsmøtet.

Roy Furuhovde fikk takk og en blomst av Mari-Ann for lang og tro tjeneste i Hagelagets styre.

Av planlagte aktiviteter for neste år kan nevnes:

Videreføre konkurransen "Setermoen skal blomstre"

Studieringer åpne for alle (Hageplanlegging?)

Kirkegårdsbeplantning

Demonstrasjonshage i Setermoen sentrum

Hagevandringer hos medlemmer

Temamøter åpne for alle

Årsmøtet ble avsluttet med loddsalg . Det var tidligere i møtet servert kaffe og kaker.

Si du har sett det på Bardu kommunes nettside