Kontraktsfestet utfører Perpetuum AS starter opp tømmingen i uke 28 for de som skal ha tømming i år.

De starter øverst i Salangsdalen, resten faller på etter mest hensiktsmessig kjøring og transport av slammet.

For mer informasjon om avvannet slam se Bardu Kommune sin hjemmeside under Kommunalteknikk.

Alle som skal ha tømt septiktanken 2020 vil bli registrert i et elektronisk register slik som før, det nye er at ytterligere dokumentasjon for tømming vil være et bilde av tanken.

Kvittering for tømt tanke skal legges igjen av sjåfør.