I ditt husholdningsabonnement har du krav på 2 ruller med avfalIssekker. De kan du få med å henvende seg til deponi Steilland tirsdager kl 0900 til 1500 og torsdager kl 1100 til 1800.

Der vil de bli delt ut og notert at du har mottatt.

Husk gårds og bruksnr.

avfallsdunk_300x300.jpg