Deponiet Steiland forskyver åpningstidene grunnet helligdager i Mai.

Torsdag 18.05 kl 1100-1800 ordinær
Onsdag  24.05 kl 1100-1800 ny gr. helligdag
Fredag   26.05 kl 1100-1400 ny gr. helligdag

Husholdningsabonnenter får levere gratis innbo og løsøre (møbler, el-avfall, farlig avfall, jernskrap mm). Bygg- og rivnings avfall er ikke medregnet i renovasjonsgebyret og faktureres ved innlevering.