Formannskapet vedtok i møte den 5. oktober, med hjemmel i plan- og bygningslovens §10-1;  rullering av  Kommunal planstrategi 2018-2021. Saken behandles i kommunestyret den 9. november 2017. Planstrategien kan leses på denne linken:
http://www.bardu.kommune.no/planstrategi.179258.no.html