Planutvalget hadde sitt andre møte onsdag 18. januar 2006. Det var meldt forfall fra 2 medlemmer, Det ble innkalt varamedlemmer, men ytterligere 2 medlemmer var fraværende under møtet. Utvalget har hele tiden sett på varamedlemmer som en ressurs og begge ble ønsket velkommen. Møtet ble satt med 5 utvalgsmedlemmer og 2 fra avdeling landbruk.

 

Saksliste:

·        Gjennomgå innkommende uttalelser og sekretariatets forslag til endringer i tiltaksplanen.

·        Godkjenne planen før behandling i kommunestyret.

·        Eventuelt

 

Det var innkommet til sammen 5 høringsuttalelser:

Bardu saualslag

Fremskrittspartiet

Bardu bondelag

Bardu Venstre

ELAV-prosjektet

 

Du kan lese sammendrag av høringsuttalelsene med kommentarer fra avdeling landbruk ved å klikke på linken under:

Høringsuttalelser tiltaksplan 2006

 

Utvalget gikk gjennom forslaget til revidert tiltaksplan og vurderte høringsuttalelsene. Det ble gjort enkelte språklige forbedringer i det opprinnelige forslaget, enkelte av høringsuttalelsene ble også innarbeidet i forslaget. Bare på et punkt var det dissens i utvalget.

 

Dette gjelder avsnitt 5.1. Jordvern og egnethet - bosetting og eiendomsstruktur punkt k) i høringsutkastet.

 

Bondelagets forslag fikk 3 stemmer og er tatt inn i planforslaget. Venstres forslag fikk 2 stemmer.

 

Bondelagets forslag : Kommunen skal være positiv til konsesjon ved kjøp av tilleggsareal, men den skal avslås om den ikke kan sies å oppfylle ovenfornevnte kriterier.

 

Venstres forslag : Kommunen skal være positiv til konsesjon ved kjøp av tilleggsareal, men den kan avslås om den ikke kan sies å oppfylle ovenfornevnte kriterier.

 

Uthevelsene er gjort av artikkelforfatter.

 

Forslaget fra plankomiteen sendes kommunestyret for behandling. Det kan leses ved å klikke på linken under:

Revidert tiltaksplan 2006

 

Si du har sett det på Bardu kommunes nettside