Resultater fra Ungdata i Bardu 2018

I februar svarte ungdom i Bardu på viktige sider ved deres livsstil og levekår i kommunen. 90 prosent av elevene på ungdomsskolen svarte på undersøkelsen.

Undersøkelsen er landsdekkende. Du kan se resultater fra Bardu sammenlignet med andre steder i landet på Ungdata.no 

 

På pluss-siden for unge i Bardu

  • Mange har gode relasjoner til venner og foreldre
  • De fleste trives på skolen – men ikke alle
  • Mange er aktive i organiserte fritidsaktiviteter
  • De fleste trener minst en gang i uka

 

Utfordringer

  • Økning i alkoholbruk
  • Høye tall for ensomhet
  • Ikke alle er like godt fornøyde med lokalmiljøet sitt
  • Stress, press og psykiske plager (spesielt hos jentene)   

 

Mer om Ungdata resultatene for Bardu

Nøkkeltallsrapport: Bardu 2018 - nøkkeltallsrapport.pdf

Trendrapport: Bardu Trendrapport 2013-2016-2018.ppt.pdf

Presentasjon fra KoRus Nord: Bardu kommune 190618 Korus Nord.pdf