Det er vedtatt at svømmehallen skal gjennomgå en større renovering og det skal gjennomføres flere ENØK-tiltak i forbindelse med renoveringen. Dette gjør at svømmehallen blir stengt i den perioden hvor renoveringen pågår. Arbeidet starter opp i oktober 2020, og vil vare i ett år, frem til oktober 2021. Det er skrevet kontrakt med Viking Entreprenør AS, dette er et Oslo basert selskap som har tidligere erfaring med denne type jobber.

Kort resyme av hva som skal gjøres:

 • Skifte ut alle vindusflater.
 • Den øverste vindusflaten rundt svømmehallen vil bli erstattet med en klimavegg.
 • Flytte ut yttervegger slik at dagens stål stendere kommer ut fra dagens betong vegger.
 • Dette gjøres for å få tilgang til stålstenderne slik at disse kan behandles mot korrosjon, og slik at de kan inspiseres.
 • Fjerne gamle, og etablere nye overløpsrenner i hoved bassenget. Disse har korrosjonskader og har store lekkasjer.
 • Dette gjør at man må legge ny sammenhengende tett membran i tilknytning til de nye overløpsrennene, og under flisene i hoved bassenget.
 • Ny belysning innvendig i hoved bassenget.
 • Dagens innvendige himling fjernes å taket innvendig åpnes opp med akustikkdempende plater, i tillegg skal taket etterisoleres.
 • Dagens tak utstikk fjernes for å få etablert ny innfesting av klimavegg/vindusflater.
 • Nye veggflater kles med lik platekledning som eksisterende bygningsmasse.
 • Ny belysning i svømmehallen.
 • Etterisolering av kjellervegger for å unngå varmetap.

Det skal totalt sett gjøres en stor jobb i svømmehallen.

Vi beklager at dette gjør at aktiviteter som til vanlig gjennomføres i svømmebassenget må opphøre i anleggsperioden. Vi ser frem til å kunne invitere til åpning av en nyrenovert svømmehall som kan brukes i mange år fremover, innen utgangen av 2021.