Det er en del spørsmål knytt til innføringen av avgift for feiing og renovasjon på fritidseiendommer i Bardu kommune og fakturering av tjenesten i 2017.  Vi vil informer litt om hvordan denne tjenesten bygges opp og skal drives fremover.

Alle slike tjenester skal være til selvkost, dvs at dersom vi tar for mye betalt ett år, så vil de gi redusert pris senere år, innenfor en ramme på 5 år. Med andre ord, vi kan sende ut gebyr i 2017, selv om tjenesten ikke er helt ferdig og klar, da dette reguleres over en periode. Selvkostregnskapene legges årlig frem, og kommunerevisjon er svært opptatt av at man ikke bygger for store fond, eller at midlene brukes til noe annet. Vi skal heller ikke sløse med midlene, men ha gebyrer på linje med resten av landet. Med bakgrunn i dette, og at Bardu kommune vedtok å innføre slike gebyr, ble faktura sendt ut for 2017, selv om tjenesten ikke er helt ferdig tilpasset enda.

Jeg tror de fleste vil merke at det allerede i 2018 kommer endringer på prisene, og at vi får på plass ulike returpunkt for hytterenovasjon. Feiing vil også komme i gang, og her er det slik at man betaler en årlig sum, men det er ikke feiing hvert år. Har du ikke har skorstein eller ildsted, kvalifiserer dette til fritak fra feie-/tilsynsavgift.