I Bardu henter vi restavfall hos private abonnenter hver 14 dag. Vi vil i større grad hente avfall i felles containere i stedet for å hente sekker hos den enkelte abonnent. Derved blir vi mer fleksible med hensyn til tømmetidspunkt og abonnentene kan levere sitt avfall når de selv ønsker.