Soldagene nærmer seg med stormskritt og vi ønsker å informere om at kontainer på Solbu for hytte/fritidsbolig blir flyttet til Indset for den perioden. Dette er for at bruken av hytter på Altevann er på sitt høyeste og renovasjon ønsker å gi en service til brukerne av området som har renovasjonsavgiften.

Blir dette en suksess ønsker vi å innføre dette hvert år.

Renovasjon ber om at kontainere ikke blir inne parkert slik at det vanskeliggjør tømmingen.