Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Reguleringsplan til offentlig ettersyn, E6 - Høytverrelv i Bardu kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen reguleringsplan E6 – Høytverrelv, ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for ny bru over Høytverrelv, gang- sykkelveg fra Moegga til Storbekkveien, breddeutvidelse og delvis omlegging av E6 øst for dagens trase.

Planforslaget består av følgende dokumenter:
• Reguleringskart R001, R002 og R003 datert 14.10.2015
• Reguleringsbestemmelser 14.10.2015.
• Planbeskrivelse 14.10.2015.
• ROS analyse 18.09.2015.
• Konsekvensutredning landskap 03.09.2015.
• Konsekvensutredning naturmiljø 14.09.2015

I tillegg er geoteknisk vurdering og flom- og vannlinjeberegning utført. Dokumentene kan lastes ned fra www.vegvesen.no/vegprosjekter. Papirutgaven legges ut på Bardu kommunehus og hos Statens vegvesen på Smestad Setermoen.

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 16.10.2015 – 29.11.2015. Offentlig ettersyn kunngjøres også i Nye Troms og Nordlys.

Vi holder åpent kontor på Smestad Setermoen den 4. november fra 10:00 – 15:00, med befaring klokka 13:00.

Publisert | Oppdatert 17. desember 2015