Under ferieavvikling i  juli/ august vil det være redusert kapasitet i administrasjonen på avdelingene plan, vann/avløp, vei, bygg, boliger, landbruk og næring.

Gravemeldinger og byggesøknader bes sendes inn nå.