Vedlagt er vedtak fra formannskapets behandling 1. november 2017 om betalingsregulativ 2018 og rådmannens forslag til betalingsregulativ 2018. Betalingsregulativet behandles endelig i kommunestyret 6. desember 2018.

Innspill til betalingsregulativet sendes Bardu kommune innen 17. november 2019.