Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Prosjektet "Flere sentrumstiltak" er nå inne i en ny fase

Bardu kommune har vinteren 2015 etablert en prosjektplan for utredning av flere sentrumstiltak. Prosjektet er finansiert med 50 % midler fra Bardu kommune og Troms fylkeskommune. Prosjektplanen ble vedtatt i formannskapet 4.2.2015.

Prosjektets formål er å utrede alternative plasseringer, investeringskostnader og driftskostnader sammen med mulige driftsopplegg for sentrumsnær
- tømmestasjon for bobiler- og campingvogner.
- turistbussparkering.
- langtransportparkering.
- mulig sceneløsning i "byrommet".
- taxibu.
- offentlig toalett.

Flere effekter av prosjektet forventes dersom tiltakene kan realiseres i et hovedprosjekt. Bardu vil kunne tilby besøkende (målgruppen) et profesjonelt tilbud som bidrar til å stoppe denne trafikken i Bardu og Setermoen. Næringslivet og arrangementer i sentrum kan ved realisering oppnå et større kundegrunnlag fordi målgruppene i større grad stopper opp i sentrum siden vi da vi kan tilby attraktive og sentrale fasiliteter. Prosjektet peker også på at en ved realisering av tiltakene kan oppleve forbedret bolyst og bli lyst i Bardu siden sentrum blir mer attraktivt.

Bardu kommune ved avdeling næring har ansvaret for utredningsprosjektet. Selve utredningsarbeidet har i vår/sommer vært ute på anbud der to aktører leverte inn tilbud.

Bardu Utvikling SA vant anbudet. Selskapet går nå i gang med utredningsarbeidet og vil i denne prosessen fortløpende involvere næringslivet lokalt. Utredningsarbeidet vil involvere næringslivet, eiere av sentrale eiendommer i sentrum og sågar engasjerte samfunnsborgere. Her vil Bardu Utvikling SA fortløpende ta kontakt med målgruppene. Etter hvert vil det også bli et åpent informasjonsmøte. De som har innspill, tanker og ideer til utredningen oppfordres til å ta kontakt med prosjektleder.

Les mer om prosjektet ved å laste ned prosjektplanen på nettsiden til www.dialogenbardu.no under "nyheter".

Har du innspill? eller ønsker ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med næringssjef og prosjektansvarlig Lennarth Kvernmo, tel 900 36 666 eller prosjektleder i Bardu Utvikling SA Arve Vaage, tel 962 37077.

Publisert | Oppdatert 28. september 2015