Kaldt vær kan skape store problemer for huseiere når vannledningen fryser.

Her er noen enkle tips for å unngå dette - og litt om hva du må gjøre hvis ledningene allerede er frosset.

Hva kan du gjøre for å unngå at vannledningene i huset ditt fryser?

  1. Sørg for å ha plussgrader i rom med vannrør - også i kjellerrom der vannledningen kommer inn i huset.
  2. Husk at vannrør i yttervegg er spesielt sårbare og pass på å lukke igjen kjellerdører og -vinduer når temperaturen ute synker.
  3. Putt gjerne isolasjon i kjellervinduene, da blir det lettere å få opp temperaturen ved hjelp av en varmevifte eller lignende. Det kan være både vanskelig og dyrt å tine opp frosne rør, så det lønner seg å være føre var.
  4. Få noen til å se etter huset ved langvarig fravær vinterstid. Før du forlater hytta er det derfor lurt å åpne en kran etter at du har stengt av hovedkrana. Da tømmes systemet for vann samtidig som trykket i nettet avlastes hvis frosten kommer. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

Hva kan du gjøre når du mistenker at vannledninger i huset ditt er frosset?

  1. Sjekk om naboene er fri for vann? Hvis flere naboer er fri: Kontakt kommunens vann- og avløpsavdeling. Dagtid- tlf: 975 21 011. (0700-1430) Utenom ordinær arbeidstid: 957 56 962.
  2. Hvis naboene har vann, er det sannsynligvis din private vannforsyning som er frossen. Frostproppen kan være i husets ledninger, men også i stikkledningen ute. Ved opptining er det risiko for at rørene sprekker/ begynner å lekke, så ta kontakt med et rørleggerfirma. De er profesjonelle på slike problemer

 Sus i rørene

Dersom det observeres suselyd fra vannrørene uten at det tappes vann, så kan dette være en indikasjon på vannlekkasje.  Det er viktig at dette blir sjekket opp, slik at ikke det blir stående vannlekkasjer over lang tid.

Kommunens folk kan være behjelpelige med å finne ut om lekkasjen er på kommunens hovedledning eller om det er lekkasje på privat stikkledning.