Registrer ditt arrangement her

Bardu kommune ønsker en så god oversikt over planlagte arrangementer i Bardu som mulig - det vil gi oss bedre mulighet til å begrense koronasmitte, gi veiledning og gjennomføre tilsyn. Vi oppfordrer derfor du som er arrangør til å fylle ut et enkelt skjema. Det vil bare ta noen minutter. Husk å gjennomfør ROS-analyse først. 

Gå til skjema for registrering av arrangement

Hva må du som ansvarlig arrangør sørge for?

Vi ønsker samtidig å minne om at hvis du planlegger et arrangement på offentlig sted må smittevernreglene følges. Reglene for arrangement på offentlig sted er regulert ved forskrift, og arrangøren er forpliktet til å følge disse.

Les mer om arrangementer, samlinger og aktiviteter på Folkehelseinstituttets nettsider.

ROS (Risikoanalyse) må gjennomføres før arrangement

Her finner du link til ROS (risikoanalyse) skjema fra FHI (tabell1 og tabell 2 på siden). 

Du finner også skjemaene her:

 

Lagledere, idrettsledere og arrangører kan sende mail til kontaktpersonene under. Den enkelte deltaker/ foresatte må henvende seg til sitt idrettslag/ lagleder.                                                   

Lag og foreninger som trenger veiledning kan sende mail til kontaktpersoner for ROS analyse:

Per.Heimdal@bardu.kommune.no

Stian.Olsen@bardu.kommune.no

 

Les også FHI's Råd ved arrangementer og samlinger 

Regler for antall deltakere og avstand på arrangementer

Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg. Les mer om krisepakken her.

Konfirmasjon

Bardu kommune har fått flere henvendelser på hvilke regler man skal forholde seg til med tanke på konfirmasjon, antall gjester, lokaler og avstand.

På regjeringen.no finner dere nasjonale råd og Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger

Det er viktig å overholde smittevernrådene og dersom arrangementet arrangeres på offentlig sted må det være en ansvarlig arrangør. Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. 

Hva definerer vi som et arrangement?

Treff, sammenkomster, møter, treninger, kafèdrift og lignende der en gruppe mennesker samles og har nærkontakt. F.eks. fester, kor, ungdomslag, kamper og lignende. 

Se nasjonale retningslinjer på FHI sine sider.