Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Pressemelding: Varsel om mulig streik i Bardu kommune fra mandag 26.05.14 og konsekvenser av dette

Dersom de sentrale partene ikke kommer til enighet i lønnsforhandlingene i kommunal sektor innen midnatt søndag 25.05.14, vil det bli streik fra mandag morgen 26.05.14. Bardu kommune vil berøres av en eventuell streik, da det er varslet plassfratredelse for 72 av Fagforbundets medlemmer ansatt i Bardu kommune. Kommunen har kartlagt virkninger av en eventuell streik.

Kontaktperson i kommunen vil være: Anne Løkse Berthinussen, lønn og personalsjef, tlf 77185245/91885596, anne.lokse.berthinussen@bardu.kommune.

For de ulike enhetene vil en eventuell streik ha følgende konsekvenser: (for øvrige vil det være normal drift).

Avdeling service på kommunehuset vil være stengt.

Enhet kultur og folkehelse:
- Barduhallen stenger.
Frisklivssentralen - avlyser planlagt aktivitet hvor en er avhengig av tilgang til Barduhallen
Avtale med Forsvaret om drift av Forsvarets idrettanlegg på dagtid.
Biblioteket er stengt i forbindelse med ombygging.
Ungdomsklubben SMASH - ordinær aktivitet til bygget stenges. Bardu Dans og Ala rock varles når bygget må stenge.

Skole og barnehage:
Barnas Hus barnehage:
- Avdeling Nøtteliten: åpent
- Avdeling Trollhula: stengt
- Avdeling Bjørnehiet: stengt mandag, tirsdag, åpent kl.07.15-16.15, onsdag åpent kl.08.45-14.45, fredag åpent kl.08.45-14.30

Fageråsen barnehage:
- Stengt

Fredly barnehage:
- Mandag åpent kl.07.15-14.45. tirsdag, onsdag og fredag stengt.

Nedre Bardu barnehage:
- Avdeling Maurtua: mandag åpent kl.08.00-13.00, tirsdag åpent kl.07.15-16.15, onsdag åpent kl.08.00-13.00, fredag stengt
- Avdeling Vepsebolet: mandag åpent kl.07.15-16.15, tirsdag åpent kl.08.00-13.00, onsdag åpent kl.07.15-16.15, fredag åpent kl.08.00-13.00.

Seterveien barnehage:
- Avdeling Granskauen: stengt
- Avdeling Furustua: mandag åpent kl. 07.15-kl.14.30, tirsdag åpent kl.07.15-kl.14.00,onsdag åpent 07.15-16.15, fredag åpent kl.07.15-kl.14.00
- Avdeling Kongla: stengt
- Avdeling Dvergbjørka: mandag åpent kl.07.15-14.45, tirsdag åpent kl.08.00-16.15, onsdag åpent kl.07.15-16.15, fredag åpent kl.07.15-16.15.

Sponga barnehage:
- Base 1: stengt
- Base 2: stengt
- Base 3: stengt mandag, onsdag, fredag. Åpent tirsdag

Øvre Bardu barnehage:
- Stengt

Nedre Bardu skole SFO:
Mandag, tirsdag og onsdag stengt før skoletid, åpent etter skoletid. Fredag stengt.

Setermoen skole SFO:
- Stengt

Øvre Bardu skole SFO:
Stengt mandag, tirsdag og onsdag etter skoletid, fredag åpent

Teknisk avdeling:
- Manglende renhold på flere bygg
- Redusert kapasitet innen vann, avløp, renovasjon og vei
- Administrasjon teknisk holder åpent

 

Med vennlig hilsen
Hege Walør Fagertun
rådmann
Bardu kommune

Publisert | Oppdatert 23. mai 2014