Endring av næringssjef i Bardu kommune

Tidligere næringssjef, Jan Håvard Selseng, har valgt å slutte i Bardu kommune, og Lise Bjørkeng er ansatt som fungerende næringssjef i Bardu kommune fra 22.11.17 og til 1.6.2018.  Lise Bjørkeng vil få bistand fra Ida Steien Bjerka, samt rådmannen i næringsarbeidet fremover.

Bardu kommune takker Jan Håvard Selseng for innsatsen og ønsker han lykke til videre med andre oppgaver/prosjekter.

Alle spørsmål knytt til næringsarbeidet kan rettes til fungerende næringssjef Lise Bjørkeng eller til rådmann Håvard Gangsås.  De vil også ivareta alle saker som tidligere næringssjef arbeidet med, også de ulike interkommunale samarbeidsprosjektene. Lise Bjørkeng har frem til i dag arbeidet som næringskonsulent i Bardu kommune.