Bardu kommune ber media, på vegne av familien til Kine Brattli Gundersen, om å ikke ta ytterligere kontakt, men la familien få sørge i fred.