Agenda:
- Orientering om utbygging Finnenes U-skole
- Møteplan 2018
- Mal for prosjekter i Bardu kommune
- «Kjøreregler» for komiteer, referater, videooverføring, innkalling, etc
- Befaring på området – ute
- Barnetall med prognoser
- Informasjon og kommunikasjon
- Anslag kostnader basert på ovenstående 
- Antall elever, klasse-/grp rom og pedagogiske forhold mv – drøfting opp mot vedtak stortinget
- Prosjektleder – prosess og anbud – kort status