berit, tove, kristine_1000x638
På bildet: Styrer Berit Moen, Tove Haugseth og Kristine Seppola Brandvoll

Arbeidsmiljøprisen for Bardu kommune tildeles:
* Noen som med sitt gode humør sprer glede og trivsel rundt seg.
* Noen som uoppfordret gjør noe positivt med omgivelsene
* Noen som oppmuntrer og støtter kollegaer som sliter med problemer etc. eller oppmuntrer/ gir ros og sprer varme

Og i begrunnelsen fra møtet i arbeidsmiljøutvalget heter det: " Personalet i Fageråsen barnehage er en skikkelig gjeng medmennesker! Den innsatsen de nedlegger i Fageråsen barnehage og for bardubarnehagene er med på å heve statusen på barnehagen som arbeidssted. Deres innsats gjenspeiles også fra tilbakmedlinger fra fornøyde brukere.

Personalet i Fageråsen barnehage har evner til å omstille seg når det trengs, de tar initiativ som gruppe, men også som selvstendige. De sier fra og bidrar til konstruktive løsninger. de arbeider svært godt, både sammenog som enkeltpersoner, har lavt sykefravær og hver og en bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø".