Se kart  over Båthavna.

1. Parkering av bil skjer mot forhåndsbetalt avgift. Parkeringsbevis skal plasseres godt synlig og lesbart innenfor frontruta. Se etter dette før du forlater bilen.

2. Ved innkjøringa står en plakat med følgende tekst: "Forbudt å parkere campingvogner og løse tilhengere, unntatt hengere med båt på avmerket sted".

3. På kartet har vi merket av plass 1, 2 og 3. Disse skal brukes til biler med hengere. Det er i denne forbindelse viktig av den som først kjører inn på plass 1 og 2, skal kjøre helt fram til veien på andre sida. Den neste som kommer, kjører lengst mulig fram bak nummer en.

4. Felt 4 og 5 skal brukes til skråparkering av hengere med opplastet båt. Til de som bruker båten sjelden, vil vi henstille til å ta med båten til parkeringsplassen under dammen eller å ta båten med hjem.

5. Til de som bare har bil, har vi tegnet inn en skråparkering øverst på parkeringsplassen, se merke 6, Biler.

6. Ved bruk av båtutsettet vil vi be alle om å klargjøre mest mulig før det kjøres ned på utsettingsrampen. Vi har fatt mange tilbakemeldinger om at det må ventes lenge på enkelte som skal ordne eller rette på saker før de setter ut båten eller opptar plass etter at båten er satt ut på vatnet.

7. Vi har et reserve-båtutsett som på kartet er merket 8 (prikket linje). I dette feltet må det ikke sperres med båter, biler eller andre ting som hindrer trafikken.

8. Vær med å holde naturen fri for søppel! Ta derfor gjerne med hjem litt mer enn ditt eget hvis du finner noe avfall. Det er utedo ved Båthavna og på Leirtaket.

Vi ønsker dere alle en god tur og håper at brukerne hjelper til slik at ordningen fungerer til beste for alle.