Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg i 2019, må levere listeforslag til kommunen/fylkeskommunen innen mandag 1. april kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Fristen er absolutt og det er ikke mulig for kommunen å godkjenne listeforslag som er kommet inn etter fristen. Listeforslagene kan leveres på servicekontoret. 

Mer informasjon finner du på valgdirektoratets nettside www.valg.no.

Krav til og behandling av listeforslag

Skjema og veiledning til utfylling av listeforslag