I forbindelse med den allierte treningen benevnt Northern Screen, hvor United States Marine Corps gjennomfører samtrening med Hæren, så må det forventes økt militær aktivitet i og omkring Setermoen. I tillegg vil det bli økt støy i forbindelse med skarpskyting i perioden 17. oktober til 6. november. I periden vil dette foregå i Setermoen og Livelt skytefelt, og det vil også bli betydelig flyaktivitet i denne sammenheng. Hovedvekten av støyen vil forekomme fra morgen til kveld, men det kan ikke utelukkes at det vil være støy ut over dette.

Northern Screen er alliert trening i Norge, og er ikke en del av NATO-øvelsen Trident Juncture. Northern Screen er kommet i stand etter ønske fra amerikanerne, og planlegges og ledes av dem, med støtte fra Hæren. Det er gunstig for amerikanerne å gjennomføre skarpskyting når Setermoen skytefelt, som vanligvis er helt fullt, er tilgjengelig mens Trident Juncture foregår fra Trøndelag til Hedmark/Oppland. Treningen styrker Hærens evne til å jobbe sammen med amerikanerne.