Det hele begynte som en festlig ide om at jeg kunne prøve å skaffe meg jobb som ordfører under Operasjon Dagsverk, og etter det gikk det mer eller mindre rett frem til stolen. Opprinnelig var planen at jeg skulle jobbe med Åpen Hall prosjektet denne dagen, men da sjansen bydde seg i og med at den nytilsatte ordføreren Oddvar Bjørnsen skulle bort, var jeg ikke sen med å takke ja. Det var ikke det at stolen var så fristende, eller utsikten fra kontoret var den beste, men tanken på å kunne styre en hel kommune var virkelig den utløsende årsaken. Jeg har ikke fått noen blankofullmakter som gjør at jeg kan revolusjonere driften av kommunen, men det er erfaringen og følelsen av hvordan det faktisk kunne være å styre en hel kommune som har vært drivende. Hitill har jeg ikke blitt satt på noen særdeles harde prøver eller oppgaver, men jeg har arbeidet litt i forhold til både ungdomsklubben og ungdomsrådet. Vi skal sende to ungdommer fra styret i ungdomsklubben til en konferanse i Tromsø i håp om at vi kan greie å skape et nytt miljø rundt selve ungdomsrådet. Ellers har jeg både lest gjennom regnskap for 2002 samt årsbudsjett for 2003 og 2004, håndboken for ordførere har jeg også fått tid til å tittet på. Til neste år kan vi kanskje bytte ut alle lederene i de kommunale avdelingene med en ungdom slik at de fikk sett hva det gikk ut på, kanskje noen fra ungdomsrådet?

Til slutt vil jeg takke for denne enestående muligheten jeg har fått, det har virkelig vært lærerikt. Måtte det nye kommunestyret bruke den muligheten de har til å fortsatt gjøre at Bardu er den beste kommunen i Nord-Norge, i det beste landet i verden... Og som en god lærer en gang sa: Mesteren viser seg først i begrensningen.

Eggen