Norge har som målsetting at alle eiendommer skal ha offisiell  gate/veiadresse fra  2015. I Bardu kommune finnes offisielle gate/veiadresser i Setermoen sentrum samt i  regulerte boligfelt utenfor sentrum. 

For å fastsette adresser utenfor Setermoen er det valgt å bruke avstandsprinsippet hvor den enkelte eiendom får sitt husnummer  etter hvor langt det ligger fra veiens  start. Hvordan adressetildelingen framkommer kan sees  her.  Avstandsprinsippet ble vedtatt i Plan- teknisk utvalg i sak 21/12. Vedtak om nye veinavn og utlegging til offentlig ettersyn ble vedtatt i sak 31/14.  

Liste over nye og brukte veinavn kan lastes ned her. Oversiktkart over alle brukte veinavn kan lastes ned her .  Nye veinavn som er foreslått er: Bostadveien, Høylandveien, Innsetveien, Kistefossveien, Landeveien, Nordliveien, Prestbakkveien, Sundliveien og Vikenveien.

Alle de nye adressene er lagt inn på veikart. Disse kan lastes ned etter veinavn i listen under. Her vil det framgå hvilke adresser som er planlagt for den enkelte eiendom.

Frist for å komme med uttalelser er satt til 15. januar 2015. Eier av den enkelte eiendom som blir berørt av ny adresse vil få varsel pr. post. Tilbakemelding gis skriftelig til Bardu kommune, avd. Plan- og utvikling, postboks 401, 9360 Bardu eller til postmottak@bardu.kommune.no.

 

Altevannsveien Fossengveien Nordhusveien Tuneveien Bostadveien
Bardujordveien Fredly Nygårdveien Vestre Forseth Innsetveien
Beredskapsveien  Granbergveien Sollidveien Østerdalsveien Landeveien
Bjørnsmoveien Hauglandveien  Spongaveien Øveråsveien Prestbakkveien (tidligere Leirbekkmoveien)       
Bonesveien Heimdalveien Steienveien Åsen Sundliveien (tidligere del av Tromsøveien)
Brandseggveien Høydenveien   Storbekkveien  Ny! Foshaugveien Vikenveien
Bruhaugveien

Lundliveien

Strømsengveien  Ny! Kjølhaugveien Nordliveien
Elverumveien Moanveien Stømskrokenveien Ny! Løkkenveien Kistefossveien (tidligere Salangsveien)
Engstadveien Movinkelveien  Sørdalsveien   Høylandveien
Fjellstadveien Narvikveien Tromsøveien   Stinabakken