Vedtaksdokumenter kan lastes ned under

Innstilling            

Vedtak        

Planbeskrivelse         

Plankart            

Planbestemmelse            

Illustrasjonskart