Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45 25. jan. 2021 kl. 13:26

Koronavaksine

Les mer

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Hyttefelt I, II, og III Altevatn

Plan - teknisk utvalg traff slikt vedtak i møte den 11.3.2014 sak nr 13/14.
”Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til detaljregulering for Hyttefelt I, II og III ved Altevatn, ut til offentlig ettersyn".

Frist for komme med uttalelse er den 2.5.2014Uttalelser og merknader sendes Bardu kommune, Enhet for tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 BARDU eller e-post postmottak@bardu.komrnune.no

Saksdokumenter for nedlastning

Bestemmelser alle felt Planbeskrivelse Plankart,  Referat møte reindrift,  Drikkevann analyse Innset Konsekvensutredninger,  Parkeringsanalyse,  Rapport Mattilsynet og Sametinget Innstilling,  Vedtak PTU