Frist for komme med uttalelse er den 23.5.2014. Uttalelser og merknader sendes Bardu kommune, Enhet for tekniske tjenester, Pb. 401, 9365 BARDU eller e-post postmottak@bardu.komrnune.no

 

Saksdokumenter for nedlasting:

Reguleringsplankart,  Reguleringsbestemmelser, Planbeskrivelse,  Innstilling