Varsel om mulig hendelse i vår kommune
Dato: 07.- 09.12.2017

Sterk vind og snø kan gi utfordringer med strøm, sikt og mulig snørasfare
Bardu kommune oppfordrer alle innbyggere til å sikre løse gjenstander, og ta andre forhåndsregler de neste to dagene pga sterk vind og snøfokk. Alle innbyggere bes om å vise aktsomhet, slik at vi ungår skader på folk og fe. Egensikkerhet er alltid viktig ved slike hendelser.
Kommunen har gjennomført formøte, og er godt forberedt på eventuelle hendelser, og vi har gjennomført økt bemanning på viktige områder. I tillegg er en del mannskaper i beredskap, klar til å rykke ut ved behov. Alle ansatte er bedt om å ivareta egensikkerhet, slik at vi kan ikke garantere at vi kan rykke ut på alle hendelser. Det vil da være Politi eller andre nødetater som må rykke ut.
Skoleledelsen vil i samarbeid med busselskapene foreta en vurdering fredag 08.12.17, kl 0700, om det er trygt å frakte skolebarna til skolen. Den sterke vinden, sammen med snø, kan skape utfordringer i trafikken, i tillegg til strømbortfall.
Skulle dere ha spørsmål, ring rådmann eller ordfører.
Er det behov for evakuering etc, så skal dette gå via politiet, eller ta kontakt med rådmann/ordfører.
Kommunen er i dialog med Setermoen Leir med tanke på eventuelle andre behov for hjelp/bistand.

Kommunikasjon:
Ordfører ​Toralf Heimdal​​​ 95081111
Rådmann​Håvard Gangsås​​ 94973609
Vakthavende brann​​​​ 9019 3966
Kommunal vakttelefon teknisk vakt​​ 957 56 962
Brann og redning​​​​110
Politi ​​​​​​02800/112
Ambulanse/akutt ​​​​113
Legevakt​​ ​​​116 117
Kommunal Satellitt-telefon​​ ​00881622424764

Røde Kors​Operativ leder Stig Harald Hanstad: ​ 90774041
Leder Marius Fjellberg: 97666185