Utstillingen skal stå i kommunestyresalen på Setermoen.

48 arkitektfirmaer fra inn- og utland ønsket å delta i konkurransen. Fem ble plukket ut og har nå levert sine forslag.

Kjernen i "Nye Setermoen leir" er et topp moderne utdanningssenter for militære styrker, sentralt plassert i leiren. Den gamle strukturen med egne leire for hver våpengren forlates.

Med til sammen 40 plansjer, skisser og tegninger i stort format vil utstillingen gi et bredt inntrykk av de ulike mulighetene leiren har. Full utbygging av "Nye Setermoen leir" er beregnet å koste om lag 800 millioner kroner.

Utstillingen er åpen for alle interesserte i kontortiden fram til 25. april.