Fra og med fakturering i oktober tar Bardu kommune i bruk ny løsning for utsendelse av fakturaer. Løsningen gir ytterligere muligheter for dere som kunder til å motta fakturaen digitalt. Dere vil nå også få mulighet til å motta faktura som Vipps faktura, og i digital postkasse (Digipost og e-Boks) for dere som har inngått avtale om dette.

Hvilke konsekvenser har dette for deg

Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt via avtalegirotrekk, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

De fleste organisasjoner og bedrifter har allerede i dag systemer for å motta faktura elektronisk på fil (EHF), og denne ordningen videreføres. 

Det samme gjelder for deg som allerede har avtale om eFaktura og/eller avtalegirotrekk. Du vil fortsatt få fakturaen inn i nettbanken slik du mottar den i dag.

Faktura via Vipps

Med den nye løsningen kan du nå få fakturaen opp i Vipps. Dette forutsetter at du benytter Vipps og har aktivert tjenesten Vipps faktura i Vipps-appen.

Faktura i Digipost / eBoks

Med den nye løsningen vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din.

Dette forutsetter at du har en digital postkasse (Digipost eller eBoks), og at du ikke har reservert deg mot mottak av digital post fra det offentlige.

Faktura som vedlegg i e-post

Dersom du ønsker det kan du få faktura som vedlegg i en e-post fra Bardu kommune.

Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Bardu kommune sitt kunderegister.

Viktig: Dersom du har inngått avtale om mottak av faktura via digitale kanaler som avtalegirotrekk, eFaktura, Vippsfaktura eller digital postkasse (Digipost/eBoks), så vil faktura bli sendt digitalt selv om du har oppgitt epostadressen din.

Papirfaktura i posten

De nye fakturaene inneholder ikke forhåndstrykt bankgiroblankett som kan benyttes direkte til innsending av brevgiro.

Betaler du via brevgiro, må du derfor benytte en tom bankgiroblankett. Du må selv fylle ut nødvendig informasjon på bankgiroblanketten for å få sendt inn denne via brevgiro. Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto

Denne informasjonen finner du på tilsendt faktura.

Tomme giroblanketter fås i banken eller på kommunehuset. Kommunen er behjelpelig med utfylling av giroblankett. Ta kontakt med oss via telefon eller ved oppmøte på kommunehuset (åpningstid kl 9–14) dersom du trenger hjelp i forbindelse med brevgiro.

Har du spørsmål rundt den nye løsningen, eller ønsker at vi skal oppdatere din kundekonto i Bardu kommune med din epostadresse, send en epost til:

okonomi@bardu.kommune.no.

Du kan også ta kontakt på tlf 77185230.