A. Gebyr for kart og oppmåling i følge regulativ vedtatt av Bardu kommunestyre sak 134/99.

B. Byggesaksgebyr i følge regulativ vedtatt i Bardu kommunestyre sak 13/02.

C. Årsavgifter

Årsavgift vann:
Kr. 5,30 pr. m³ / kr. 12,00 pr. m². Minsteavgift for bolig: kr. 1.565,-.
Minimumsavgift for eiendom som betaler etter måler: kr. 3.091,50.

Årsavgift kloakk:
Kr. 5,80 pr. m³ / kr. 13,60 pr. m². Minsteavgift for bolig: kr. 1.750,-.
Minimumsavgift for eiendom som betaler etter måler: kr. 3.464,-.

Årsavgift feiing: kr. 247,50.

Renovasjonsavgift sekketømming pr. stativ: kr. 1.381,-.

Slamavskiller: kr. 1.131,-.

Til alle avgifter tilkommer mva.

D. Foreldrebetalinger

Musikk- og kulturskole
Skoleelever: kr. 800,- pr halvår. Voksne: kr. 800,- pr halvår.

Barnehager
Hel plass: kr. 3005,- pr mnd. Halv plass: kr. 1.503,- pr mnd.
Salg av enkeltdager (for barn som har plass i barnehagen) kr. 184,- pr dag.
Kostpenger: kr. 162,- pr mnd.
Gebyr ved for sein henting av barn (pr påbegynt time): kr. 138,-.

Skolefritidsordning
Alt C: Korttidsplass i skoleåret: kr. 793,- bet. pr mnd i 10 mnd (sept-juni).
Alt B: Heldagsplass i skoleåret: kr. 1.586,- bet. pr mnd i 10 mnd (sept-juni).
Alt A: Tillegg for plass elevfrie dager og i skoleferien kr. 3005,- bet. i august mnd ved oppstart (tilbudet gis på SFO ved Setermoen skole).

Salg av enkeltdager:
- alt C kr. 105,- pr dag.
- alt B kr. 244,- pr dag. (For elever som har alt C og ønsker B betales et tillegg på kr 140,-.)
- i skoleferien kr. 279,- pr dag.
- elevfrie dager i skoleåret kr. 279,- pr dag.

E. Husleiesatsene i kommunale boliger økes fra 01.04.2003 med 20 % for tilpasning av priser til generelt leiemarked.