Rekorden er på kr 102.610,- og det er første gang vi passerer hundertusen kroner i en innsamlingsaksjon. Dette er et meget bra resultat og som vi har all grunn til å være fornøyd med.

I tillegg til bidragene fra bøssene, har Bardu kommune gitt kr 10.000,- til aksjonen. Det er også bidrag fra lag og foreninger og fra bedrifter og dette gjør at Bardu i gjennomsnitt har gitt kr 39,47 pr innbygger. Dette plasserer oss på 14. plass blant kommunene i Troms fylke.