Bardubilde

Kommunekart

Kommunene i Midt Troms tar i bruk ny kartløsning for innsyn i kommunale kart og planer. Bardu kommune har i de senere år benyttet en kartløsning på web i samarbeid med kommunene i Midt-Troms. Kartløsningen Kart på Web har ikke fungert på mobile plattformer som smarttelefoner og nettbrett. For å gi innsyn i kommunale detaljkart og arealplaner har kommunene i Midt-Troms tatt i bruk en ny løsning som heter KOMMUNEKART.

Den nye kartløsningen fungerer på alle plattformer hvor det på mobile enheter krever installasjon av en App. Ved å slå på stedtjenester på mobiltelefoner/nettbrett vil bruker kunne "gå rundt i kart og planer" og se f.eks. planformål i et bestemt område. Videre vil bruker kunne slå på ulike kartlag f.eks. Eiendomsgrenser og få se hvor en befinner seg i forhold til den enkelte eiendomsgrense. I tillegg til at den nye løsningen fungerer på mobile plattformer vil den enkelte kommune i samarbeidet selv kunne ajourføre kartlag og lage sine egne karttjenester. Det tas sikte på at Bardu kommune etablerer egne kartløsningen i Kommunekart etter hvert som løsningen tas i bruk.

Link til Kommunekart for Midt-Troms

Link til Kommunekart ( Felles portal for alle kommune som benytte løsningen med blant annet mulighet for 3D kart)

For å kunne ta kartløsningen i bruk på mobile enheter må det installere apper. Disse kan lastes ned fra Apple og Google.

 

       app-store-en.png          google-play-en.png