USMC, NRK, Weekly meeting med Bardu kommune_500x589

I går hadde vi en flott sommerettermiddag på Setermoen med hyggelig besøk fra NRK's reportere Morten Kræmer og Christer Johnsgård. De benket seg ned utenfor Patricias i sentrum hvor også ordføreren vår ,Toralf Heimdal, sammen med våre USMC gjester ble invitert til å holde "Weekly meeting" utendørs for anledningen. 

Det er Anne-Lise Sørensen som driver gatekjøkkenet Patricias, og i går var også gründerne fra oppstarten for 46 år siden til stede.

Det ble en lang ettermiddagssending på NRK Troms/ radio og god markedsføring for bygda vår. 

Det var mange frammøtte og noen russ var også tilstede for å skape litt liv og moro. Det endte med vannkrig mellom russen og de yngste - litt avkjøling i sommervarmen måtte til!