BarnehagebarnVikenI

Barnehagebarntorget

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildetekst: Forteller Liv Henny Rostadmo, lærer på Øvre Bardu skole.

 

BarnehagebarnLivHen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første pulje: Nedre Bardu, Øvre Bardu og Bekkebo Barnehage

Andre pulje: Sponga, Barnas Hus

Tredje pulje: Fageråsen, Seterveien barnehage.

 

Barnehagebarnfrukt  BarnehagebarnII

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildetekst: Etter fortellerstund var det frukt og saft i kantina.