Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45 25. jan. 2021 kl. 13:26

Koronavaksine

Les mer

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2016

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke: offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Det kan ikke gis støtte til eksisterende barne- og ungdomsarbeid.

Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.

 

Det skal søkes elektronisk og lenke til nettside og det elektroniske søknadsskjemaet finner du her:  

 

http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

 

Søknadsfrist: 20.november 2015.

 

For mer informasjon, ta kontakt med enhetsleder kultur og folkehelse Ole Kroken, e-post: ole.kroken@bardu.kommune.no

tlf. 77 18 52 12 / mobil: 993 62 977